Waarom dan

Humor met een scherpe blik

Bedrijfscabaret geeft vorm aan kritische geluiden van de werkvloer, middels acts, conference en liedjes. Zoals bij elke zichzelf respecterende cabaretier gaat het niet om het maken van grappen alleen – hoewel een lekker flauwe grap op zijn tijd wonderen doet. Het doel is meestal om de organisatie een spiegel voor te houden. Daarbij denk je al gauw aan de top van het bedrijf. Maar de criticasters op de werkvloer krijgen evenzeer een spiegel voorgehouden. In sommige gevallen ligt de nadruk meer op verbinden en ontspannen. Maar altijd is er ruimte voor meerdere visies, en wordt gezocht naar het contrapunt: hoe goed doen we het eigenlijk zelf?

Bedrijfscabaret verbindt

Openheid en humor, de sleutelwoorden voor interne communicatie. Bedrijfscabaret is het klinkende voorbeeld van hoe een organisatie daar handen en voeten aan geeft. De shows worden vaak zo populair dat de zaal uit zijn voegen barst. Niet alleen de humor werkt aanstekelijk, maar ook de collegiale, inhoudelijke verbinding die wordt gecreëerd. Mensen zien hoe het cabaret vorm geeft aan vraagstukken en uitdagingen die ze zelf herkennen, en hoe je verder kan kijken dan de neus lang is. Zaken die niet bespreekbaar lijken in de wandelgangen krijgen een podium. Dat haalt de angel uit moeilijke onderwerpen. Discussies die dreigen te verzanden in uitgeharde standpunten krijgen een nieuwe impuls. Ons bedrijfscabaret is scherp en kritisch, maar bovenal constructief. En de emotie wordt niet geschuwd: ook op het gebied van de menselijke maat verbindt het cabaret, met troostrijke liedjes en ontroerende momenten.

Bedrijfscabaret verbaast en verrast

Bedrijfscabaret in samenwerking met Atelier de Pijp, dat betekent een hoog niveau van muziek en acteerwerk, scherp doorwrochte inhoud en de drive om verder te denken dan de voor de hand liggende grap. Wij staan voor een gedegen maakproces: alle inhoud komt van de cabaretiers zelf, met als resultaat een programma dat tot in de vezels oorspronkelijk is. Professionele redactie, regie, choreografie en muziekbegeleiding dragen er zorg voor dat elk element hout snijdt en functioneel is, en dat elke eenheid duidelijk gecodeerd is, goed stapelt en sterk scoort. Elk element vervult zijn rol om het publiek te laten opgaan in een show van je collega’s, die veel meer kunnen dan je ooit had verwacht.

S T A Z E L F I N D E S P O T L I G H T S !!!